Vereniging

Scouting Halsteren is een grote organisatie met meer dan 60 vrijwilligers. Het merendeel van deze vrijwilligers is leiding bij een speltak. Zij organiseren in een kleine groep iedere week activiteiten voor de jeugdleden.

De organisatie op groepsniveau zal hier uitgelegd worden. Zo worden vele activiteiten en beleidsonderwerpen door teams geregeld, vindt er iedere zes weken overleg plaats in het speloverleg en is er een verenigingsbestuur, dat voor de goede voorwaarden voor club draaien zorgt. Daarnaast is er nog de groepscommissie, die voor de algemene coördinatie zorgt.

Het teamleidersoverleg

Het speloverleg is het overleg tussen alle teamleiders en vindt iedere vier weken plaats. De onderwerpen, die besproken worden zijn zeer divers. Natuurlijk de algemene activiteiten, maar ook b.v. het corvee, mededelingen van de verschillende teams, de groepscommissie of de vereniging en punten die de leiding zelf naar voren brengt.

De groepscommissie

De groepscommissie is het dagelijkse bestuur van de vereniging. Zij houdt zich bezig met de verschillende leidingteams, dient als brug tussen speloverleg en vereniging, stippelt zowel korte termijnbeleid als meerjarenbeleid uit en houdt zich verder bezig met allerlei algemene zaken, die de vereniging aangaan. Tevens zit zij het teamleidersoverleg voor en bemiddelt zij bij eventuele conflicten.

De groepscommissie

 • Ricky van Hooijdonk
 • Maurice Blanckaert
 • Joost Kruize
 • Coen van Tiggelen
 • Menno Mertens

De vereniging

Scouting Halsteren is een vereniging die als rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven. In het verenigingsbestuur zitten deskundigen, ouders, leden van de groepscommissie en de beheerders van het gebouw. Het verenigingsbestuur is verantwoordelijk voor de financiële en materiële zaken binnen de groep. Zo dragen zij zorg voor de ledenadministratie, inning van contributiegelden en huisvesting.

Het bestuur van de vereniging:

 • Krelis Blom, voorzitter
 • Marloes Meesters, secretaris
 • Rob Merkx, penningmeester
 • William van Merbel, ledenadministratie
 • Maurice van Hooijdonk, beheerder
 • Esther Aantjes, trainingen en workshops
 • Ricky van Hooijdonk, groepscommissie
 • Maurice Blanckaert, groepscommissie
 • Joost Kruize, groepscommissie

De teams

Braderie
De braderie is de mogelijkheid om ons als vereniging te presenteren aan de Halsterse bevolking. Dit doen we dan ook altijd met een leuke activiteit en een informatietent. In het verleden bouwden we hoge torens of maakten we grote familieschommels, maar dit is met de huidige wetgeving niet meer toegestaan. De afgelopen jaren staan we dan ook op de braderie met spijkerbroekhangen en pannenkoeken bakken.

Promotie
Het Promo-team zorgt ervoor dat de huidige (aspirant-)leden genoeg algemene informatie krijgen. Zo onderhouden zij de website en social media en schrijven artikelen voor Scouting Magazine. Verder houdt dit team zich bezig met het werven van nieuwe leden en leiding wanneer dit nodig is. Hoe dit gebeurt hangt sterk af van wat de behoefte is. Acties uit het verleden zijn o.a. een ballonnenwedstrijd, tentoonstelling in de bibliotheek en een vriendjesdag. Tevens zorgt het team ervoor dat de vereniging regelmatig (positief) in het nieuws komt.

Laatste Clubdag
Het seizoen moet op een leuke manier afgesloten worden met de hele vereniging. Ieder jaar doen we dit op een andere wijze. Soms een pretpark, soms een weekend-kamp en een andere keer een leuke activiteitendag in Halsteren. Ook dit team is ieder jaar weer anders van samenstelling.

Overvliegen
Een keer per jaar neemt een deel van de speltak afscheid en gaat naar de volgende speltak. De feestelijke viering wordt bedacht en uitgevoerd door het team Overvliegen.

Sinterklaas
Lange brieven worden er ieder jaar naar Spanje gestuurd door dit team. En ieder jaar lukt het ze weer om de Sint naar ons clubhuis te krijgen! Van iedere speltak, die meedoet aan de Sint-viering, zit iemand in dit team.