Vertrouwenspersoon

We doen ons best om te zorgen dat scouting voor iedereen een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding is. We willen dat iedereen die lid is van Scouting Halsteren zich daar thuis en veilig voelt. Toch kan het zijn de je in een situatie komt waarover je graag met iemand in vertrouwen wilt kunnen praten. Dit geldt zowel voor jeugdleden, hun ouders als voor vrijwilligers. Voor dit soort situaties zijn er binnen Scouting Halsteren twee vertrouwenspersonen aangesteld.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook over andere zaken gaan, die betrekking hebben op het deelnemen aan Scouting. Bijvoorbeeld financiële problemen, waardoor een lid niet deel kan nemen aan een kamp.

Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken, vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de vertrouwenspersoon is besproken of dát er met de vertrouwenspersoon contact is gezocht. Andere mensen (bestuur, ouders, betrokkenen) worden alleen ingelicht als dat samen is afgesproken. Alleen als er sprake is van strafbare feiten dan zal er, in overleg, contact gezocht moeten worden met het bestuur en het bevoegd gezag.

De vertrouwenspersoon zal samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Desgewenst kan de vertrouwenspersoon hier ook bij aanwezig zijn om de melder bij te staan. De vertrouwenspersoon zal niet optreden als mediator. Ook kan de vertrouwenspersoon de melder in contact brengen met personen of instanties die verder kunnen helpen in het specifieke probleem. In ernstigere gevallen kan het ook steun zijn bij het doen van aangifte en in gang zetten van het protocol ongewenst gedrag.

Wie zijn de vertrouwenspersonen bij Scouting Halsteren?

Evelien Hoogeveen is al jarenlang betrokken bij Scouting Halsteren. Zij is onder andere actief geweest als gidsenleidster en Pivo. Inmiddels is zij gestopt met actief leidinggeven en is zij nu vertrouwenspersoon van onze groep. Evelien is niet wekelijks aanwezig op het clubhuis en daardoor zeer goed in staat om onpartijdig en onbevooroordeeld te luisteren.
Evelien is per e-mail bereikbaar op Evelien Hoogeveen is al jarenlang betrokken bij Scouting Halsteren. Zij is onder andere actief geweest als gidsenleidster en Pivo. Inmiddels is zij gestopt met actief leidinggeven en is zij nu vertrouwenspersoon van onze groep. Evelien is niet wekelijks aanwezig op het clubhuis en daardoor zeer goed in staat om onpartijdig en onbevooroordeeld te luisteren.
Evelien is per e-mail bereikbaar op evelien@scoutinghalsteren.nl.

Jasper van Loon heeft een lange geschiedenis bij onze groep. Hij is als verkenner begonnen en is nooit meer weg gegaan. Nadat hij alle speltakken heeft doorlopen is hij leiding geworden en bestuurslid geweest. Momenteel is hij verkennerleiding en vertrouwenspersoon. Door zijn ervaring in allerlei functies binnen en buiten Scouting kan Jasper zich erg goed inleven in diverse situaties en personen. 
Jasper is per e-mail bereikbaar op jasper@scoutinghalsteren.nl